nieruchomości komercyjne

Glas-aluminium fasader

4 December 2017|Posted in: Uncategorized

Glas-aluminium fasader kan användas på alla slags hus och byggnader och på såväl vanliga bostadshus som på flerfamiljshus, höghus, kontor och offentliga byggnader. Medan aluminium fasader används på byggnader i de flesta storlekar är glasfasader ofta avsedda att användas för större offentliga byggnader inne i städerna, det kan till exempel röra sig om skyskrapor, sjukhus, höghus och kontorskomplex.

nieruchomości komercyjne
Autor: UBM

På marknaden hittar man ett relativt stort utbud av glas- aluminium fasader som exempelvis traditionella glasfasader, helglasade konstruktioner och även högteknologiska synergifasader. Det finns fasader med innovativa fördelar som kompletta profilsystem i både aluminium och stål som är lämpade för alla användningsområden (hemsida). Det finns även dubbelglasfasader och fasader som realiserar de flesta glastaksgeometrier eftersom de är utrustade med stora rasterformat för att kunna ge ett maximalt ljusinsläpp, fasader som har öppningsbara fönster och både fasta och rörliga solavskärmningssystem och fasader med en utvecklad automatiseringsteknik som är inbyggd i själva fasaden.

Dagens fasader som är tillverkade i glas eller aluminium är också konstruerade för alla motståndskrafter och utrustade med den modernaste brand- och rökskyddstekniken. De är lika tåliga mot ålder som mot väder och vind och är även lätta att hålla rena från yttre föroreningar och smuts. Dessa fasader har en hel del positiva egenskaper och även en mycket lång livslängd om man jämför med fasader i andra material. Aluminium fasader är underhållsfria och tillverkade för att tåla mycket, de är därför lika fördelaktiga vid valet av fasad för såväl småfamiljshuset, kontorsbyggnaden och den större hyresfastigheten samtidigt som de är mycket stabila och kan formas efter de egna önskemålen så att man som fastighetsägare har möjlighet att utforma sitt hus precis som man vill ha det.